9x De grootste misvattingen over Agile werken

Agile team Flow workshop - Pink Cactus

Agile werken heeft de afgelopen jaren snel terrein gewonnen en wordt nu breed omarmd door organisaties over de hele wereld. Maar ondanks de populariteit en het succes van Agile, blijven er nog steeds enkele hardnekkige misvattingen bestaan. Als gevolg daarvan zijn er bedrijven die er niet mee beginnen terwijl ze er wel van kunnen profiteren. Een ander vervelend gevolg is dat bedrijven die het wel hebben geadopteerd het niet of niet helemaal juist toepassen.

In dit artikel kijken we naar negen veelvoorkomende misvattingen over Agile werken en zullen we ze ontkrachten. Door deze misvattingen te begrijpen en te weerleggen, krijg je een beter inzicht in Agile werken en hoe het kan bijdragen aan het succes van jouw organisatie en projecten.

Misvatting 1: Agile is chaos zonder regels:
Er zijn nog steeds mensen die denken dat Agile betekent dat er geen regels of structuur zijn en dat iedereen maar wat doet. Dit is verre van waar. Agile werken doe je door gebruik te maken van een framework of methode zoals Scrum of Lean en elke methode of framework heeft zijn eigen duidelijke regels en processen. Ze zijn echter flexibel en aanpasbaar aan de behoeften van het project. Dit is overigens niet te verwarren met Pick & Choose. Je gerbuikt 1 framework of Methode en volgt de regels en structuur daarvan.

Misvatting 2: Agile is alleen geschikt voor IT:
Ja, het meest aanwijsbare punt van ontstaan van Agile is in de IT-sector (software). Dit betekent echter niet dat het enkel daar toepasbaar is. Agile werken kan in vrijwel elke branche van marketing tot gezondheidszorg.

Misvatting 3: Agile betekent geen planning:
Deze misvatting noemt men vaak in 1 adem met misvatting 1. Hoewel Agile zich richt op het verminderen van overmatige planning, betekent dit niet dat er helemaal geen planning is. Bij Agile werken maak je gebruik van kortere perioden waarover je plant zodat je steeds kunt aanpassen aan voortschrijdend inzicht. Dit zorgt ervoor dat je steeds het juiste aan het doen bent en steeds waarde toevoegt met de visie en het doel voor ogen.

Misvatting 4: Agile betekent geen documentatie:
1 van de Agile principes is “Werkende software boven uitgebreide documentatie
Agile moedigt dus aan tot het minimaliseren van onnodige documentatie, maar het belang van documentatie voor kwaliteitsborging en kennisoverdracht wordt nog steeds erkend en zal dus nog steeds opgeleverd moeten worden.

Misvatting 5: Agile is een one-size-fits-all aanpak:
Agile is een Paraplu begrip waaronder verschillende Agile methoden / frameworks vallen. Agile werken is aanpasbaar en kan worden afgestemd op de behoeften van specifieke projecten. Er is geen “one-size-fits-all” benadering. Belangrijk hierbij is om steeds te reflecteren en met elkaar te verbeteren en groeien.

Misvatting 6: Agile is alleen voor kleine teams:
Agile kan effectief worden toegepast in zowel kleine als grote teams, en zelfs in organisaties op schaal. Ook hiervoor zijn effectieve methoden waaronder; SAFe, LeSS, DAD of S@S.

Misvatting 7: Agile betekent altijd sneller leveren:
Ja, Agile bevordert de snelheid van leveren, maar de nadrukt ligt veel meer op het leveren van waarde aan de eindgebruiker. Soms betekent dat niet het snelste resultaat, maar het meest waardevolle.

Misvatting 8: Agile is alleen voor nieuwe projecten:
Agile werken kan zo goed als overal en altijd worden toegepast zo ook op lopende projecten om ze flexibeler en responsiever te maken. De overgang zal soms wat tijd kosten, vooral om te herstructureren en de mindset bij alle betrokkenen goed te krijgen. Toch kan het al snel heel veel waarde opleveren.

Misvatting 9: Agile elimineert projectmanagement:
(Project)management blijft essentieel in Agile werken. De rol verschuift hiermee enkel van controle naar het faciliteren van het team en het wegnemen van obstakels. Als (project)manager hoef je dus niet meer steeds hapklare brokken te geven die gerealiseerd moeten worden op een bepaald moment. Je zorgt er nu bijvoorbeeld voor dat het doel en de visie helder blijven en dat je de teams voorziet van noodzakelijke informatie zoals veranderingen in de markt of in het bedrijf. Daarnaast zorg je dat obstakels weggenomen worden denk aan dingen als toegang die het team nodig heeft tot bepaalde zaken.

Conclusie:
Agile werken is een krachtige benadering die organisaties helpt om flexibel, klantgericht en effectief te zijn. Door deze negen misvattingen te begrijpen en te weerleggen, kun je een helderder beeld krijgen van wat Agile werken inhoudt en hoe het kan bijdragen aan het succes van jouw projecten. Het is belangrijk om open te staan voor verandering en de voordelen van Agile ten volle te benutten zonder belemmerd te worden door onjuiste overtuigingen.

Recente artikelen


Agile vraagstuk?

Heb jij een agile vraagstuk? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wellicht kunnen we je in 1 berichtje of telefoongesprek al op weg helpen.

06-29819840
mail@pinkcactus.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Maximale resultaten met Agile werken?

Dat wil jij toch ook? Neem direct contact met ons op zodat jij snel de volgende stap kunt zetten

Scroll naar boven