Agile Coach of Scrum Master wat is het verschil

Misvattingen over Agile werken - Pink Cactus

Agile coaches en Scrum Masters zijn cruciale rollen binnen organisaties die Agile werken (willen) omarmen of daarin willen groeien. Hoewel ze verschillende verantwoordelijkheden en focusgebieden hebben, zijn er in de praktijk ook overlappingen en gelijkenissen, wat soms tot verwarring leidt. Laten we daarom in dit artikel eens goed naar de verschillen en overeenkomsten kijken tussen de Scrum master en de Agile Coach.

De Scrum Master

De verantwoordelijkheden en taken van een Scrum Master zijn nauwkeurig vastgelegd in de Scrum Guide. De primaire verantwoordelijkheid van een Scrum Master is het ondersteunen van zowel het Scrum-team als de organisatie, zodat het Scrum-team optimaal kan presteren. Deze verantwoordelijkheid reikt verder dan het teamniveau. Scrum Masters zijn betrokken bij developers, product owners, en zelfs stakeholders binnen en buiten de organisatie. Ze spelen zelfs een rol bij het helpen van de organisatie bij het omarmen van Scrum.

In de praktijk zien we echter dat de rol van de Scrum Master niet altijd strikt wordt gevolgd volgens de Scrum Guide. Soms zien we Product Owners die ook optreden als Scrum Masters, of Scrum Masters die tevens developers zijn. Hoewel dit op het eerste gezicht geen groot probleem lijkt te zijn, heeft dit toch nadelen. Het leidt tot een gebrek aan focus op de rol van de Scrum Master, wat de effectiviteit van deze rol kan ondermijnen. Het kan ook leiden tot ongelijke verhoudingen, aangezien mensen met dubbele functies soms (al dan niet bewust) als “belangrijker” worden beschouwd. En gelijkheid binnen het team is juist van groot belang. In zo’n opzet blijft er bovendien weinig tijd over voor de Scrum Master om als dienend leider en facilitator te fungeren en zo Agile op bredere schaal te bevorderen en processen te optimaliseren. Of anderzijds om de product owner of development taken op uit te voeren.

De Agile Coach

De rol van een Agile Coach is nog breder dan die van een Scrum Master. Een Agile Coach kan managementleden coachen, een leidende rol spelen in organisatorische transformaties, Scrum Masters ondersteunen, organisatie brede trainingen en coaching verzorgen, of zelfs fungeren als consultant. De rol van een Agile Coach is niet vastomlijnd, wat toch regelmatig tot verwarring en uiteenlopende opvattingen over deze rol leidt. Zeker als de Agile coach ook ondersteuning biedt aan de scrum teams.

In de praktijk zien we dat de rol van Agile Coach op verschillende manieren wordt ingevuld. Vaak fungeert een Agile Coach als coach of trainer voor Agile werken op de meest brede manier. Ze kunnen een overkoepelende rol spelen bij het begeleiden van bedrijven die beginnen met Agile werken of ondersteuning bieden bij het schalen naar bijvoorbeeld SAFe of LeSS.
De voornaamste doelen van een Agile Coach zijn kennis en vaardigheden vergroten, de bedrijfscultuur en mindset optimaliseren, en processen verbeteren. Agile Coaches richten zich ook op transformaties en veranderingen binnen de gehele organisatie.

Het Grootste Verschil

Het meest opvallende verschil tussen een Scrum Master en een Agile Coach is dat de Scrum Master zich voornamelijk richt op het niveau van de Scrum-teams, de leden daarvan en de stakeholders. Agile Coaches werken vooral op “hogere” niveaus binnen organisaties en hebben de focus op transformatie en procesverbetering. Daarnaast is de rol van een Scrum Master officieel gezien verbonden met Scrum, terwijl een Agile Coach zich niet beperkt tot Scrum en ook ingezet word bij andere methodologieën en frameworks.

Overeenkomsten & overlap

Scrum Masters en Agile Coaches delen dus ook essentiële overeenkomsten en overlappende aspecten in hun rollen. Beiden fungeren als katalysatoren voor Agile-transformatie, waarbij ze de ontwikkeling van een Agile-mindset, continue verbetering en samenwerking stimuleren. Ze ondersteunen teams bij het begrijpen en toepassen van Agile-principes, helpen bij het oplossen van obstakels en bevorderen een cultuur van open communicatie en vertrouwen. Hoewel ze verschillende niveaus van betrokkenheid en verantwoordelijkheid hebben, is het duidelijk dat zowel Scrum Masters als Agile Coaches zich inzetten voor het creëren van wendbare organisaties die in staat zijn om snel te reageren op veranderingen en waarde te leveren aan klanten.

Recente artikelen


Agile vraagstuk?

Heb jij een agile vraagstuk? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wellicht kunnen we je in 1 berichtje of telefoongesprek al op weg helpen.

06-29819840
mail@pinkcactus.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Maximale resultaten met Agile werken?

Dat wil jij toch ook? Neem direct contact met ons op zodat jij snel de volgende stap kunt zetten

Scroll naar boven